ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

zakończenie prac

rozbiórka starego mostu w Międzychodzie

Po czterech miesiącach prac zakończono rozbiórkę starego obiektu, który przeszedł już do historii. Przeprawa z 1959 roku została rozebrana ze względu na zły stan techniczny, wynikający z wieloletniej eksploatacji.

Pierwotnie rozbiórka mostu miała zakończyć się w listopadzie 2018 r., ale w związku z brakiem postępu robót i niedochowaniem przez wykonawcę terminów umownych, 16 listopada 2018 r. Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu rozwiązał umowę z pierwszym wykonawcą. Ostatecznie zadanie wykonało konsorcjum trzech firm: N CONSTRUCTIONS sp. z o.o. sp.k. Pierwszewo, Betoniarnia Nowak sp. z o.o. sp.k. Pierwszewo, Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego sp. z o.o. Elbląg). Koszt inwestycji to 4,8 mln złotych. Zakres prac objął wyburzenie istniejącego mostu oraz dokończenie budowy nowego w zakresie umocnienia stożków oraz zabezpieczenie podpór. Uporządkowany został również teren w międzywalu oraz koryto rzeki z elementów dróg dojazdowych. Wykonawca oczyścił teren między wałem rzeki przywracając mu wygląd sprzed rozpoczęcia prac. Nowy most wybudowany po wschodniej stronie starego, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 oddano do użytku w czerwcu 2019 roku. Jego budowa bez wątpienia przyczyniła się do poprawy stanu technicznego i dostępności drogi, wzrostu bezpieczeństwa wszystkich użytkowników ruchu, polepszenia komfortu życia mieszkańców powiatu międzychodzkiego oraz rozwoju komunikacyjnego i inwestycyjnego regionu.

rozbiórka starego mostu w Międzychodzie rozbiórka starego mostu w Międzychodzie rozbiórka starego mostu w Międzychodzie rozbiórka starego mostu w Międzychodzie rozbiórka starego mostu w Międzychodzie

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?