ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

postęp prac

DW nr 305

Mimo zimowej aury, roboty przy rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 305 są w toku. Obecnie trwa profilowanie i humusowanie rowów, niebawem rozpocznie się uzupełnianie poboczy kruszywem. W dalszym planie jest dokończenie robót brukarskich w Wijewie i budowa brakujących zjazdów.

Zadanie jest realizowane na 8-kilometrowym odcinku drogi od granicy powiatu leszczyńskiego, przez Wijewo i Radomyśl, aż do granicy województwa wielkopolskiego. To trzeci etap trwającej od 2017 roku inwestycji na drodze wojewódzkiej nr 305. Pierwszy etap objął odcinek od mostu na Południowym Kanale Obry do Moch w Gminie Przemęt, drugi od Moch do granicy powiatu leszczyńskiego. Realizacja trzech etapów obejmuje łącznie blisko 20 kilometrów. Prace mają się zakończyć się w 2021 r.

DW nr 305 DW nr 305 DW nr 305 DW nr 305

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?