ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
Budowa ronda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 305 skrzyżowanie ulic Drzymały i Wczasowej w m. Wolsztyn. Zadanie nr WIE/31
 
Wykonawca robót:  Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Drogowych S.A. w Nowym Tomyślu
Wartość zadania: 1.948.280,15 PLN
Udział KRBRD: 671.000,00 PLN
Udział Województwa Wielkopolskiego: 1.277.280,15 PLN
w tym Udział Powiatu Wolsztyńskiego 300.000,00 PLN
Udział Gminy Wolsztyn 300.000,00 PLN
Termin realizacji: 22.06.2007r. – 30.09.2007r.

Budowa ronda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 305 skrzyżowanie ulic Drzymały i Wczasowej w m. Wolsztyn

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?