ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
Przebudowa DW 196 na odc. 800 m i budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Poznańska i Długa (droga gminna) w m. Murowana Goślina. Zadanie nr WIE/34
 
Budowa ronda
Wykonawca robót: POL-DRÓG Chodzież Sp. z o.o.
Wartość zadania: 1.477.730,66 PLN
Udział KRBRD: 738.865,33 PLN
Udział Miasta i Gminy Murowana Goślina 738.865,33 PLN

Termin realizacji: 01.08.2007r. – 30.04.2008r.

Przebudowa DW 196 na odc. 800 m i budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Poznańska i Długa (droga gminna) w m. Murowana Goślina

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?