ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Zwycięstwa, Krasińskiego (ciąg DW 193), Paderewskiego i Wiosny Ludów (drogi powiatowe) w m. Chodzież. Zadanie nr WIE/35
 
Wykonawca robót: POL-DRÓG Chodzież Sp. z o.o.
Wartość zadania: 3.503.860,69 PLN
Udział KRBRD: 790.263,00 PLN
Udział Województwa Wielkopolskiego: 2.713.597,69 PLN
w tym Udział Powiatu Chodzieskiego 917.000,00 PLN
Udział Miasta Chodzież 647.000,00 PLN
Termin realizacji: 27.08.2007r. – 30.11.2007r.

Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Zwycięstwa, Krasińskiego, Paderewskiego i Wiosny Ludów w m. Chodzież

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?