ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
Przebudowa ul. Powstańców Wlkp. w ciągu drogi wojewódzkiej nr 181 od km 16+450 do km 17+450 w m. Drawsko. Zadanie nr WIE/36
 
Wykonawca robót: POL-DRÓG Czarnków S.A.
Wartość zadania: 3.352.839,09 PLN
Udział KRBRD: 1.575.000,00 PLN
Udział Województwa Wielkopolskiego: 1.777.839,09 PLN
Termin realizacji: 18.09.2006r. – 30.08.2006r.

Przebudowa ul. Powstańców Wlkp. w ciągu drogi wojewódzkiej nr 181 od km 16+450 do km 17+450 w m. Drawsko

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?