ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
Nr projektu
RPWP.05.01.01-30-0002/20
Okres realizacji
2020 – 2023
Łączna wartość
16 414 595,59 zł
Dofinansowanie z UE w kwocie
12 068 814,85 zł
Dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie
1 987 804,80 zł
Udział własny WZDW w kwocie
2 357 975,94 zł
Wykonawca robót budowlanych
Colas Polska Sp. z o.o.
Zespół Inżyniera Kontraktu
Cony Sp. z o.o.
Cel projektu
Celem zadania jest wzmocnienie i poszerzenie istniejącej nawierzchni drogi wraz z korektą łuków poziomych, co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu.
Planowane efekty
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 od km 31+979,84 w m. Buk do km 35+693,60 o długości 3,704 km (z wyłączeniem przejazdu kolejowego o dł. 8,80m).

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?