ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

decyzje i umowy

Wicemarszałek Wojciech Jankowiak na drodze wojewódzkiej w Szamotułach

W środę 20 stycznia Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, odwiedził Szamotuły, by spotkać się z lokalnymi samorządowcami – Beatą Hanyżak, Starostą Szamotulskim i Włodzimierzem Kaczmarkiem, Burmistrzem Szamotuł – i omówić inwestycje drogowe, w tym m.in. wyremontowany w listopadzie 2020 r. odcinek ulicy Chrobrego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 184.

– Dzięki harmonijnej współpracy z miastem i powiatem udało się zrealizować pierwszy etap remontu jednej z najbardziej obciążonych ruchem ulic, która stanowi wjazd do Szamotuł od strony Poznania. Chodziło o poprawę bezpieczeństwa, funkcjonalności i estetyki. Ze względów finansowych remont został podzielony na etapy. Pierwszy objął 1 km drogi i kosztował ponad 4,3 mln zł – mówił Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego.

Zakres robót w I etapie obejmował między innymi: wzmocnienie konstrukcji i wykonanie nowej nawierzchni jezdni, budowę chodników, budowę ścieżki pieszo-rowerowej, budowę zjazdów do posesji, poprawę odwodnienia, wykonanie oznakowania. Wykonawcą był STRABAG.

– Chcemy dalej, konsekwentnie realizować kolejne etapy – mówił dalej Wicemarszałek Wojciech Jankowiak. – Trwa już postępowanie przetargowe na odcinek o długości 676 metrów, później pozostanie jeszcze do realizacji odcinek 228 metrów. Postępowanie przetargowe dla drugiego etapu remontu ul. Chrobrego jest w toku. 15 stycznia zakończono przyjmowanie ofert.

Wpłynęły cztery oferty:

  • Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A. Szamotuły – 2,4 mln zł
  • Konsorcjum: Lider: INFRADROG Chodzież /Partner: ROKAN Chodzież- 2,9 mln zł
  • Infrakom Kościan – 2,6 mln zł
  • Kowalski Budownictwo Żnin – 2,6 mln zł

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w ciągu 30 dni. W przypadku braku odwołań umowa z wykonawcą powinna zostać podpisana w lutym.

W planach pozostaje jeszcze do wykonania III etap remontu ul. Chrobrego na odcinku o długości 228 m od przejazdu kolejowego do skrzyżowania ul. Dworcowej, Jana Pawła II i Wojska Polskiego. Szacowany koszt (według kosztorysu z 2016 r.) to ok. 1,1 mln zł.

Wicemarszałek Wojciech Jankowiak na drodze wojewódzkiej w Szamotułach Wicemarszałek Wojciech Jankowiak na drodze wojewódzkiej w Szamotułach Wicemarszałek Wojciech Jankowiak na drodze wojewódzkiej w Szamotułach Wicemarszałek Wojciech Jankowiak na drodze wojewódzkiej w Szamotułach Wicemarszałek Wojciech Jankowiak na drodze wojewódzkiej w Szamotułach

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?