ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
  • Typ zamówienia: Do progów unijnych
  • Rejon: WZDW Poznań
  • Data ogłoszenia: 2019-06-24
  • Termin składania ofert: 2019-07-10 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ garaż

IPU garaż

formularze edytowalne

Zbiorcze zestawienie ofert

Zestawienie 52

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ONO 52

Informacja o zawartej umowie

OZU 510155633-N-2019

Inne informacje

OPIS TECH BUD GAR.ZIP

SST BUD GAR OD GIZAŁKI.ZIP

PRZEDMIAR TER BUD GARAŻ OD GIZAŁKI.ZIP

TER POMOCNICZA GARAŻ GIZAŁKI.ZIP

WZORY PROTOKOLY.ZIP

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?