ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
Wiadukt w Gnieźnie

We wtorek 26 października wiadukt im. ks. Jerzego Popiełuszki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 260 w Gnieźnie został otwarty dla ruchu.

Ostatnie bariery zdjęto w nocy, by od samego rana przejazd był płynny. Tym samym: po 14 miesiącach zakończył się remont zabytkowego obiektu.

Zakres robót obejmował:

  • remont wiaduktu
  • wymianę nawierzchni jezdni
  • wymianę nawierzchni chodnika
  • wymianę elementów bezpieczeństwa ruchu (balustrad na wiadukcie i na dojazdach)
  • demontaż dwóch i budowę czterech latarni oświetlenia drogowego w bezpośrednim sąsiedztwie wiaduktu.

Stalowa konstrukcja obiektu była remontowana na drodze dojazdowej, a nie nad torami kolejowymi. Dwukrotnie przesunięto ją za  pomocą siłowników po szynach opartych na podporach. 

Wartość zadania
9,2 mln zł
Waga obiektu
ponad 180 ton
Długość płyty pomostu
32 m
Szerokość
14 m
Rozstaw dźwigarów
9,4 m
Nośność użytkowa
30 ton
Wiadukt w Gnieźnie Wiadukt w Gnieźnie Wiadukt w Gnieźnie Wiadukt w Gnieźnie
Wiadukt w Gnieźnie Wiadukt w Gnieźnie Wiadukt w Gnieźnie Wiadukt w Gnieźnie

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?