ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

zakończenie prac

droga po remoncie

We wrześniu odebraliśmy wyremontowany odcinek ul. Chrobrego (drogi wojewódzkiej nr 184) w Szamotułach. Efekty robót oraz porównanie do stanu wcześniejszego i w trakcie prac prezentuje film z lotu ptaka.

Zakres robót objął m.in.:

  • wzmocnienie konstrukcji jezdni
  • ułożenie nowej nawierzchni jezdni, chodników, ścieżki pieszo-rowerowej i zjazdów
  • wykonanie oznakowania.

Wartość zadania: 2,5 mln zł.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A w Szamotułach.

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?