ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

komunikaty

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną i licznymi pytaniami, informujemy, że od 20 kwietnia 2020 roku, zmianie uległy procedury publikowania zamówień.

Postępowania poniżej progów unijnych ogłaszane przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, będą zamieszczane na specjalnej Platformie Zakupowej, a nie jak do tej pory na stronie internetowej WZDW. Natomiast postępowania ogłaszane przez Rejony Dróg Wojewódzkich nadal będą publikowanie za pośrednictwem strony w dziale Zamówienia publiczne.

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?