ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

rozpoczęcie prac

Tablica Konarskie

Trwają przygotowania do rozpoczęcia budowy nowego przepustu w miejscowości Konarskie (Gmina Książ Wielkopolski). 20 kwietnia przekazano plac budowy wykonawcy zadania.

Celem inwestycji jest rozbiórka istniejącego mostu i budowa żelbetowego przepustu dla zapewnienia bezpiecznej eksploatacji obiektu, przy zakładanych obciążeniach klasy A, tj. nośność 50 ton. Zgodnie z umową inwestycja ma się zakończyć w sierpniu tego roku. Wartość kontraktu to blisko milion złotych. Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest w maju.

miejscowość Konarskie, miejsce budowymiejscowość Konarskie, miejsce budowy
miejscowość Konarskie, miejsce budowymiejscowość Konarskie, miejsce budowy
miejscowość Konarskie, miejsce budowymiejscowość Konarskie, miejsce budowy

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?