ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

rozpoczęcie prac

DW 178 w Trzciance

Postępująca degradacja nasypu na odcinku Wałcz-Oborniki, stwarzała realne niebezpieczeństwo dla kierowców, dlatego konieczne było wdrożenie pilnych działań.

Właśnie rozpoczęto budowę nowej drogi o długości blisko 200 metrów, która będzie stanowiła zarówno dojazd do terenu budowy, jak i wykorzystana zostanie jako objazd zamkniętego odcinka. Roboty budowlane mają się zakończyć w grudniu br. Wykonawcą inwestycji o wartości ponad 1,5 mln złotych jest firma Colas.

Rozpoczęto wycinkę drzew oraz roboty ziemne. Dodajmy, że swój znaczący udział w realizacji tego zadania ma gmina Trzcianka, która m.in. przekazała grunty, a w przygotowanie terenu pod nową drogę zaangażowani byli również pracownicy Rejonu Dróg Wojewódzkich w Czarnkowie, którzy zajęli się usuwaniem zakrzaczenia.

DW 178 w Trzciance DW 178 w Trzciance DW 178 w Trzciance
DW 178 w Trzciance DW 178 w Trzciance DW 178 w Trzciance

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?