ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
  • Typ zamówienia: Do progów unijnych
  • Rejon: WZDW Poznań
  • Data ogłoszenia: 2020-02-18
  • Termin składania ofert: 2020-03-05 12:00:00

Opis zamówienia

materiały

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ 160

Istotne Postanowienia Umowy

drugi edytowalne

Zbiorcze zestawienie ofert

zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

informacja ONO 7

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty po wyroku KIO

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?