ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
  • Typ zamówienia: Do progów unijnych
  • Rejon: WZDW Poznań
  • Data ogłoszenia: 2019-05-24
  • Termin składania ofert: 2019-06-10 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

oglo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ 188 rozb

IPU

projekt

SST

pozwolenie konserwtora

pozwolenie na rozbiórkę

WZORY PROTOKOLY .ZIP

formularze edytowalne

Informacja skorygowany kosztorys

skorygowany kosztorys i materiały pomocnicze

Zbiorcze zestawienie ofert

Zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ono

Informacja o zawartej umowie

OZU 510141116-N-2019

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?