ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
  • Typ zamówienia: Do progów unijnych
  • Rejon: WZDW Poznań
  • Data ogłoszenia: 2019-04-19
  • Termin składania ofert: 2019-05-08 12:15:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ

IPU

Formularze

materiały 18.7z

Zbiorcze zestawienie ofert

Zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ONO 442

Informacja o zawartej umowie

ozu

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?