ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
  • Typ zamówienia: Do progów unijnych
  • Rejon: WZDW Poznań
  • Data ogłoszenia: 2019-02-18
  • Termin składania ofert: 2019-03-07 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

ogłoszenie o zamówieniu

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ

IPU

formularze

materiały

modyfikacja SIWZ Chodzież-Szamocin

WZORY PROTOKOLY 161.ZIP

Zbiorcze zestawienie ofert

Zestawienie 191

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ONO

Informacja o zawartej umowie

ozu 54

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?