ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
  • Typ zamówienia: Do progów unijnych
  • Rejon: WZDW Poznań
  • Data ogłoszenia: 2019-02-05
  • Termin składania ofert: 2019-02-14 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

OGLOSZENIE PO PUBLIKACJI

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ dokumentacja 0

Zbiorcze zestawienie ofert

Zestawienie 260 DK 15

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ONO 260

Informacja o zawartej umowie

OZU 60

Inne informacje

DW260 Wytyczne załącznik 1

Załącznik 2-Tabela opracowań 260

dokumentacja 1

dokumentacja 2 0

dokumentacja 3

Edytowalna wersja druku oferty oraz pozostałych formularzy

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?