ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
  • Typ zamówienia: Powyżej progów unijnych
  • Rejon: WZDW Poznań
  • Data ogłoszenia: 2015-06-19
  • Termin składania ofert: 2015-07-30 15:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

ogłoszenie o zamówieniu z dnia 19.06

Informacja o zmianie terminu realizacji zamówienia z dnia 23.06.2015r

Ogłoszenie po publikacji z dnia 24.06.2015r.

Zmiana ogłoszenia – po publikacji z dnia 25.06.2015r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Odpowiedzi na pytania

popr-druk-oferty

popr-Istotne-dla-stron-postanowienia-umowy

wykaz-przepustów

Zbiorcze zestawienie ofert

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Unieważnienie

Inne informacje

Formularze edytowalne

pliki_Kołaczkowo

pliki_Miłosław

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?