ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
Całkowita wartość
2 094 982,40 zł
Dofinansowanie
1 990 233,28 zł

Dnia 5 marca 2024 r. została udzielona promesa dofinansowania zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Inwestycja zlokalizowana jest w województwie wielkopolskim, w powiecie złotowskim, w gminie Złotów. Zakres prac obejmuje m.in. budowę dwukierunkowej ścieżki rowerowej, lokalne poszerzenie istniejącego chodnika, wzmocnienie istniejącej nawierzchni jezdni.

Cel inwestycji: zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, a także zwiększenie konkurencyjności oraz zapewnienie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej.

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?