ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Dnia 3 stycznia 2023 r. została udzielona promesa dofinansowania zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Dofinansowanie
62 790 445,17 zł
Całkowita wartość
67 144 948,15 zł

W ramach ww. inwestycji zostanie wykonanych 15 zadań

 1. Wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 445 na odcinku Radziwiłłów-Topola Mała – Etap II
 2. Wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 436 Komorze-Klęka od km 25+930 do km 27+914
 3. Wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 323 Leszno-Henrykowo od km 7+560 do km 8+505
 4. Wzmocnienie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 180 na odc. Siedlisko – Trzcianka od km 13+000 do km 14+2550
 5. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 188 w zakresie budowy ciągu rowerowego od km 20+348 (Debrzno Wieś) do km 22+646 (Lipka) oraz od km 22+646 do km 23+226
 6. Wzmocnienie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku Grabów Wójtostwo-Grabów nad Prosną
 7. Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 251 oraz dróg powiatowych i drogi gminnej w m. Łekno
 8. Wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 190 Krajenka – Gniezno, odcinek Bądecz-Wysoka
 9. Wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku Gostyczyna – Leziona
 10. Wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku Wielowieś-Zamość
 11. Wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 449 obręb Kamola Las-Bukownica
 12. Przebudowa ul. Wrzesińskiej w Pyzdrach wraz z budową kanalizacji deszczowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 Września - Kalisz
 13. Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu w miejscowości Łukowo w km 46+160 drogi wojewódzkiej nr 187
 14. Wzmocnienie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 470 Kościelec – Kalisz na odcinku od m. Malanów do m. Feliksów
 15. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz – Oborniki w km 83+044

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?