ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu w marcu 2019 roku złożył w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Budowa mostu na Noteci z rozbiórką istniejącego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 242 w miejscowości Żuławka”. Dnia 30 czerwca br. Województwo Wielkopolskie podpisało umowę ramową z Wojewodą Wielkopolskim na dofinansowanie dotacja celową z budżetu państwa kosztów przygotowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji pozwalających realizację zadania. Umowa o dofinansowanie dotacją celową podpisana została dnia 05 sierpnia 2021 r.

Łączna kwota dofinansowania
537 240,40 zł
Łączny wkład własny
408 147,60 zł
Łączna wartość zadania
945 388,00 zł
Kwota dofinansowania w roku 2021
31 586,40 zł
Wkład własny w roku 2021
7 896,60 zł
Wartość zadania w roku 2021
39 483,00 zł

Cele projektu

  1. Zwiększenie konkurencyjności regionu
  2. Zapewnienie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej
  3. Podniesienie atrakcyjności regionu jako obszaru inwestowania, pracy i zamieszkania
  4. Zapewnienie dostępu do obszarów kluczowych dla rozwoju gospodarczego województwa

Planowane efekty

  1. Budowa mostu na rzece Noteć w miejscowości Żuławka
  2. Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu
  3. Połączenie systemów transportowych po obu stronach rzeki
  4. Ułatwienia dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w regionie
  5. Podniesienie potencjału województwa
  6. Zmniejszenie zróżnicowania jakości życia mieszkańców
Żuławka Żuławka

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?