ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu w marcu 2019 roku złożył w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie wniosek o dofinansowanie zadania pn. "Budowa mostu na Noteci z dojazdami w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej nr 153 w miejscowości Ciszkowo". W związku z otrzymaną pozytywną opinią ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, Samorząd Województwa Wielkopolskiego otrzymał dofinansowanie na pokrycie kosztów przygotowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji pozwalających na realizację zadania.

Łączna kwota dofinansowania
1 908 472,00 zł
Łączny wkład własny
603 439,00 zł
Łączna wartość zadania
2 511 911,00 zł
Kwota dofinansowania w roku 2021
83 453,04 zł
Wkład własny w roku 2021
20 863,26 zł
Wartość zadania w roku 2021
104 316,30 zł

Cele projektu

 1. Poprawa warunków ruchu drogowego w regionie
 2. Ugodnienia oraz większa mobilność mieszkańców regionu
 3. Zapewnienie odpowiednich warunków przejazdu ruchu dalekobieżnego lokalnego
 4. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu
 5. Poprawa warunków prowadzeni a działalności gospodarczej

Planowane efekty

 1. Budowa mostu na rzece Noteć w miejscowości Ciszkowo
 2. Poprawa wizerunku regionu
 3. Lepsza mobilność użytkowników ruchu drogowego
 4. Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu
 5. Dostęp do obszarów istotnych dla rozwoju gospodarczego województwa
 6. Poprawa obsługi ruchu turystycznego
 7. Zmniejszenie uciążliwości ekologicznej i społecznej
Ciszkowo Ciszkowo

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?