ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

W dniu 9 listopada 2022 r. Województwo Wielkopolskie podpisało umowę z Ministrem Infrastruktury na dofinansowanie zadania pn. "Budowa obwodnicy m. Kościan w ciągu drogi wojewódzkiej nr 308" ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Szacunkowa wartość zadania
60 720 000 zł
Łączna kwota dofinansowania
30 360 000 zł
Łączny wkład własny
30 360 000 zł

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?