ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

W dniu 9 listopada 2022 r. Województwo Wielkopolskie podpisało umowę z Ministrem Infrastruktury na dofinansowanie zadania pn. "Budowa obwodnicy Szamotuł w ciągu drogi wojewódzkiej nr 184 i 187" ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Szacunkowa wartość zadania
99 176 000 zł
Łączna kwota dofinansowania
49 588 000 zł
Łączny wkład własny
49 588 000 zł

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?