ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

W dniu 9 listopada 2022 r. Województwo Wielkopolskie podpisało umowę z Ministrem Infrastruktury na dofinansowanie zadania pn. "Budowa obwodnicy Rogoźna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241" ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Łączna wartość zadania
180 000 000 zł
Łączna kwota dofinansowania
48 677 200 zł
Łączny wkład własny
131 322 800 zł

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?