ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Na drogach wojewódzkich zarządzanych przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich trwa Generalny Pomiar Ruchu. Pomiar odbywa się w oparciu o "Wytyczne pomiaru ruchu na drogach wojewódzkich w 2020 r.", opracowane pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury Departamentu Dróg Publicznych. Na zdecydowanej większości punktów pomiar zostanie przeprowadzony przy użyciu wideorejestratorów. Rejestracji podlegają pojazdy silnikowe w podziale na 7 kategorii oraz rowery.

Do pobrania:

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?