Ochrona środowiska

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu w sprawie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 430 Poznań-Mosina i rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 431 w miejscowości Mosina.

 

Karta informacyjna
Nr karty/rok 3/2017 Dokument zatwierdził nie dotyczy
Rodzaj dokumentu analiza porealizacyjna Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Temat dokumentu ochrona przed hałasem Miejsce przechowywania dokumentu WZDW Poznań                                                                  ul. Wilczak 51                                                61-623 Poznań poczta@wzdw.pl                               tel.61 22 58 155
Nazwa dokumentu  analiza porealizacyjna obwodnicy Czarnkowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu  Analiza porealizacyjna obwodnica Czarnkowa PH1- obwodnica Czarnkowa -POZIOMU HALASU DROGOWEGO-24h PH2- obwodnica Czarnkowa -POZIOMU HALASU DROGOWEGO-24h PH3- obwodnica Czarnkowa -POZIOMU HALASU DROGOWEGO-24h
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu analiza ścieków, analiza hałasu Czy dokument jest ostateczny? Tak/nie tak
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju wielkopolska Numery kart innych dokumentów w sprawie nie dotyczy
Znak sprawy nie dotyczy Data zamieszczenia            w wykazie danych            o dokumencie nie dotyczy
Dokument wytworzył nie dotyczy Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji nie dotyczy
Data dokumentu 08.2017 Uwagi  

 

 

 

Karta informacyjna
Nr karty/rok 2/2017 Dokument zatwierdził nie dotyczy
Rodzaj dokumentu mapy akustyczne Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Temat dokumentu ochrona przed hałasem Miejsce przechowywania dokumentu

WZDW Poznań                                                                  ul. Wilczak 51                                                       61-623 Poznań

poczta@wzdw.pl

tel.61 22 58 155

Nazwa dokumentu Mapy akustyczne dla dróg wojewódzkich po których przejeżdża ponad 3.000.000 pojazdów rocznie Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

 http:\\wzdw.pl/pliki/Część_opisowa.zip

http:\\wzdw.pl/pliki/Część_graficzna.zip

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu analiza stanu akustycznego Czy dokument jest ostateczny? Tak/nie tak
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju wielkopolska Numery kart innych dokumentów w sprawie nie dotyczy
Znak sprawy nie dotyczy Data zamieszczenia            w wykazie danych            o dokumencie nie dotyczy
Dokument wytworzył nie dotyczy Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji nie dotyczy
Data dokumentu 01.2017 Uwagi  

 

Karta informacyjna

Nr karty/rok 1/2017 Dokument zatwierdził nie dotyczy
Rodzaj dokumentu pomiary hałasu Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Temat dokumentu ochrona przed hałasem Miejsce przechowywania dokumentu

WZDW Poznań                                                                  ul. Wilczak 51                                                           61-623 Poznań

poczta@wzdw.pl

tel.61 22 58 155

Nazwa dokumentu Okresowe pomiary hałasu dla dróg wojewódzkich Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

 protokoły pomiar hałasu

zestawienie wyników hałas 2016

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu pomiary hałasu Czy dokument jest ostateczny? Tak/nie tak
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju wielkopolska Numery kart innych dokumentów w sprawie nie dotyczy
Znak sprawy nie dotyczy Data zamieszczenia            w wykazie danych            o dokumencie nie dotyczy
Dokument wytworzył nie dotyczy Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji nie dotyczy
Data dokumentu 01.2017 Uwagi  

 

 

Karta informacyjna

Nr karty/rok 2/2016 Dokument zatwierdził nie dotyczy
Rodzaj dokumentu analiza porealizacyjna Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Temat dokumentu ochrona wód, ochrona przed hałasem Miejsce przechowywania dokumentu WZDW Poznań                                                                  ul. Wilczak 51                                                     61-623 Poznań poczta@wzdw.pl                               tel.61 22 58 155
Nazwa dokumentu Analiza porealizacyjna dla drogi wojewódzkiej nr 241 obwodnica Wągrowca Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

 Analiza porealizacyjna obwodnica Wągrowca

PH2- 1obwodnica Wągrowca -POZIOMU HALASU DROGOWEGO-24h

PH3- 1obwodnica Wągrowca -POZIOMU HALASU DROGOWEGO-24h

PH7- 1obwodnica Wągrowca -POZIOMU HALASU DROGOWEGO-24h

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu analiza ścieków, analiza hałasu Czy dokument jest ostateczny? Tak/nie tak
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju powiat poznański i wągrowiecki Numery kart innych dokumentów w sprawie nie dotyczy
Znak sprawy nie dotyczy Data zamieszczenia            w wykazie danych            o dokumencie nie dotyczy
Dokument wytworzył nie dotyczy Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji nie dotyczy
Data dokumentu 11.2016 Uwagi  

 

Karta informacyjna
Nr karty/rok 1/2016 Dokument zatwierdził nie dotyczy
Rodzaj dokumentu analiza porealizacyjna Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Temat dokumentu ochrona wód, ochrona przed hałasem Miejsce przechowywania dokumentu WZDW Poznań                                                                  ul. Wilczak 51                                                   61-623 Poznań poczta@wzdw.pl                        tel.61 22 58 210
Nazwa dokumentu Analiza porealizacyjna dla drogi wojewódzkiej nr 196 odc. Murowana Goślina- Wągrowiec Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu  analiza-porealizacyjna-dw-196-v1
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu analiza ścieków, analiza hałasu Czy dokument jest ostateczny? Tak/nie tak
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju powiat poznański i wągrowiecki Numery kart innych dokumentów w sprawie nie dotyczy
Znak sprawy nie dotyczy Data zamieszczenia            w wykazie danych            o dokumencie nie dotyczy
Dokument wytworzył nie dotyczy Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji nie dotyczy
Data dokumentu 04.2016 Uwagi  

 

Karta informacyjna
Nr karty/rok 1/2015 Dokument zatwierdził nie dotyczy
Rodzaj dokumentu analiza porealizacyjna Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Temat dokumentu ochrona powietrza, ochrona przed hałasem Miejsce przechowywania dokumentu WZDW                                                                  ul. Wilczak 51                                                61-623 Poznań poczta@wzdw.pl                                      tel.61 22 58 210
Nazwa dokumentu Analiza porealizacyjna dla drogi wojewódzkiej nr 434, odc. od m. Śrem do drogi krajowej nr 36 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu  analiza porealizacyjna 434
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu pomiary hałasu i stężenia NO2 Czy dokument jest ostateczny? Tak/nie tak
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju powiat śremski, gostyński i rawicki Numery kart innych dokumentów                w sprawie nie dotyczy
Znak sprawy nie dotyczy Data zamieszczenia                  w wykazie danych                               o dokumencie nie dotyczy
Dokument wytworzył nie dotyczy Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji nie dotyczy
Data dokumentu 12.2014 Uwagi  

 

Karta informacyjna
Nr karty/rok 2/2015 Dokument zatwierdził nie dotyczy
Rodzaj dokumentu analiza porealizacyjna Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Temat dokumentu ochrona wód, ochrona przed hałasem Miejsce przechowywania dokumentu WZDW                                                             ul. Wilczak 51                                                61-623 Poznań poczta@wzdw.pl                                 tel.61 22 58 210
Nazwa dokumentu Analiza porealizacyjna dla drogi wojewódzkiej nr 184, odc. Pamiątkowo-Przeźmierowo Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

Sprawozdanie z pomiarów akustycznych

Analiza hałas

Sprawozdania_pobór_wody

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu pomiary hałasu i analiza ścieków Czy dokument jest ostateczny? Tak/nie tak
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju powiat poznański Numery kart innych dokumentów           w sprawie nie dotyczy
Znak sprawy nie dotyczy Data zamieszczenia            w wykazie danych                       o dokumencie nie dotyczy
Dokument wytworzył nie dotyczy Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji nie dotyczy
Data dokumentu 05.2015 Uwagi  

 

Karta informacyjna
Nr karty/rok 3/2015 Dokument zatwierdził nie dotyczy
Rodzaj dokumentu analiza porealizacyjna Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Temat dokumentu ochrona przed hałasem Miejsce przechowywania dokumentu WZDW                                                                  ul. Wilczak 51                                                61-623 Poznań poczta@wzdw.pl                                       tel.61 22 58 210
Nazwa dokumentu Analiza porealizacyjna dla drogi wojewódzkiej nr 307, obwodnica Opalenicy Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

 Opalenica pkt4 -POZIOMU HALASU DROGOWEGO-24h

Opalenica pkt3 -POZIOMU HALASU DROGOWEGO-24h

Opalenica pkt2 -POZIOMU HALASU DROGOWEGO-24h

Opalenica pkt1 -POZIOMU HALASU DROGOWEGO-24h

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu pomiary hałasu Czy dokument jest ostateczny? Tak/nie tak
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju powiat nowotomyski Numery kart innych dokumentów            w sprawie nie dotyczy
Znak sprawy nie dotyczy Data zamieszczenia            w wykazie danych                       o dokumencie nie dotyczy
Dokument wytworzył nie dotyczy Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji nie dotyczy
Data dokumentu 07.2015 Uwagi  
Karta informacyjna
Nr karty/rok 4/2015 Dokument zatwierdził nie dotyczy
Rodzaj dokumentu analiza porealizacyjna Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Temat dokumentu ochrona wód Miejsce przechowywania dokumentu WZDW Poznań                                                                  ul. Wilczak 51                                                61-623 Poznań poczta@wzdw.pl                                               tel.61 22 58 210
Nazwa dokumentu Analiza porealizacyjna dla drogi wojewódzkiej nr 241, obwodnica Wągrowca Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu  analiza ścieków Wągrowiec DW 241
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu analiza ścieków Czy dokument jest ostateczny? Tak/nie tak
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju powiat wągrowiecki Numery kart innych dokumentów w sprawie nie dotyczy
Znak sprawy nie dotyczy Data zamieszczenia            w wykazie danych            o dokumencie nie dotyczy
Dokument wytworzył nie dotyczy Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji nie dotyczy
Data dokumentu 12.2015 Uwagi  

MAPY AKUSTYCZNE

Uprzejmie informujemy, że mapy akustyczne dla dróg wojewódzkich wykonane w 2011 r., dostępne są w siedzibie WZDW, ul. Wilczak 51.

Wykaz map wykonanych w roku 2011:

zestawienie map 2011