Ochrona środowiska

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu w sprawie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 430 Poznań-Mosina i rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 431 w miejscowości Mosina.

Karta informacyjna
Nr karty/rok 3/2017
Rodzaj dokumentu analiza porealizacyjna
Temat dokumentu ochrona przed hałasem
Nazwa dokumentu Analiza porealizacyjna obwodnicy Czarnkowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu analiza ścieków, analiza hałasu
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju wielkopolska
Znak sprawy nie dotyczy
Dokument wytworzył nie dotyczy
Data dokumentu 08.2017
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu WZDW Poznań
ul. Wilczak 51
61-623 Poznań
poczta@wzdw.pl
tel.61 22 58 210
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny? Tak/nie tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie nie dotyczy
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie nie dotyczy
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji nie dotyczy
Uwagi  
Karta informacyjna
Nr karty/rok 2/2017
Rodzaj dokumentu mapy akustyczne
Temat dokumentu ochrona przed hałasem
Nazwa dokumentu Mapy akustyczne dla dróg wojewódzkich po których przejeżdża ponad 3.000.000 pojazdów rocznie
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu analiza stanu akustycznego
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju wielkopolska
Znak sprawy nie dotyczy
Dokument wytworzył nie dotyczy
Data dokumentu 01.2017
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu WZDW Poznań
ul. Wilczak 51
61-623 Poznań
poczta@wzdw.pl
tel.61 22 58 210
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny? Tak/nie tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie nie dotyczy
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie nie dotyczy
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji nie dotyczy
Uwagi  
Karta informacyjna
Nr karty/rok 1/2017
Rodzaj dokumentu pomiary hałasu
Temat dokumentu ochrona przed hałasem
Nazwa dokumentu Okresowe pomiary hałasu dla dróg wojewódzkich
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu pomiary hałasu
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju wielkopolska
Znak sprawy nie dotyczy
Dokument wytworzył nie dotyczy
Data dokumentu 01.2017
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu WZDW Poznań
ul. Wilczak 51
61-623 Poznań
poczta@wzdw.pl
tel.61 22 58 210
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny? Tak/nie tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie nie dotyczy
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie nie dotyczy
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji nie dotyczy
Uwagi  
Karta informacyjna
Nr karty/rok 2/2016
Rodzaj dokumentu analiza porealizacyjna
Temat dokumentu ochrona wód, ochrona przed hałasem
Nazwa dokumentu Analiza porealizacyjna dla drogi wojewódzkiej nr 241 obwodnica Wągrowca
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu analiza ścieków, analiza hałasu
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju powiat poznański i wągrowiecki
Znak sprawy nie dotyczy
Dokument wytworzył nie dotyczy
Data dokumentu 11.2016
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu WZDW Poznań
ul. Wilczak 51
61-623 Poznań
poczta@wzdw.pl
tel.61 22 58 210
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny? Tak/nie tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie nie dotyczy
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie nie dotyczy
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji nie dotyczy
Uwagi  
Karta informacyjna
Nr karty/rok 1/2016
Rodzaj dokumentu analiza porealizacyjna
Temat dokumentu ochrona wód, ochrona przed hałasem
Nazwa dokumentu Analiza porealizacyjna dla drogi wojewódzkiej nr 196 odc. Murowana Goślina- Wągrowiec
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu analiza ścieków, analiza hałasu
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju powiat poznański i wągrowiecki
Znak sprawy nie dotyczy
Dokument wytworzył nie dotyczy
Data dokumentu 04.2016
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu WZDW Poznań
ul. Wilczak 51
61-623 Poznań
poczta@wzdw.pl
tel.61 22 58 210
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu analiza-porealizacyjna-dw-196-v1
Czy dokument jest ostateczny? Tak/nie tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie nie dotyczy
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie nie dotyczy
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji nie dotyczy
Uwagi  
Karta informacyjna
Nr karty/rok 1/2015
Rodzaj dokumentu analiza porealizacyjna
Temat dokumentu ochrona powietrza, ochrona przed hałasem
Nazwa dokumentu Analiza porealizacyjna dla drogi wojewódzkiej nr 434, odc. od m. Śrem do drogi krajowej nr 36
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu pomiary hałasu i stężenia NO2
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju powiat śremski, gostyński i rawicki
Znak sprawy nie dotyczy
Dokument wytworzył nie dotyczy
Data dokumentu 12.2014
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu WZDW Poznań
ul. Wilczak 51
61-623 Poznań
poczta@wzdw.pl
tel.61 22 58 210
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu analiza porealizacyjna 434
Czy dokument jest ostateczny? Tak/nie tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie nie dotyczy
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie nie dotyczy
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji nie dotyczy
Uwagi  
Karta informacyjna
Nr karty/rok 2/2015
Rodzaj dokumentu analiza porealizacyjna
Temat dokumentu ochrona wód, ochrona przed hałasem
Nazwa dokumentu Analiza porealizacyjna dla drogi wojewódzkiej nr 184, odc. Pamiątkowo-Przeźmierowo
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu pomiary hałasu i analiza ścieków
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju powiat poznański
Znak sprawy nie dotyczy
Dokument wytworzył nie dotyczy
Data dokumentu 05.2015
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu WZDW Poznań
ul. Wilczak 51
61-623 Poznań
poczta@wzdw.pl
tel.61 22 58 210
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny? Tak/nie tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie nie dotyczy
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie nie dotyczy
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji nie dotyczy
Uwagi  
Karta informacyjna
Nr karty/rok 3/2015
Rodzaj dokumentu analiza porealizacyjna
Temat dokumentu ochrona przed hałasem
Nazwa dokumentu Analiza porealizacyjna dla drogi wojewódzkiej nr 307, obwodnica Opalenicy
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu pomiary hałasu
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju powiat nowotomyski
Znak sprawy nie dotyczy
Dokument wytworzył nie dotyczy
Data dokumentu 07.2015
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu WZDW Poznań
ul. Wilczak 51
61-623 Poznań
poczta@wzdw.pl
tel.61 22 58 210
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny? Tak/nie tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie nie dotyczy
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie nie dotyczy
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji nie dotyczy
Uwagi  
Karta informacyjna
Nr karty/rok 4/2015
Rodzaj dokumentu analiza porealizacyjna
Temat dokumentu ochrona wód
Nazwa dokumentu Analiza porealizacyjna dla drogi wojewódzkiej nr 241, obwodnica Wągrowca
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu analiza ścieków
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju powiat wągrowiecki
Znak sprawy nie dotyczy
Dokument wytworzył nie dotyczy
Data dokumentu 12.2015
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu WZDW Poznań
ul. Wilczak 51
61-623 Poznań
poczta@wzdw.pl
tel.61 22 58 210
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu analiza ścieków Wągrowiec DW 241
Czy dokument jest ostateczny? Tak/nie tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie nie dotyczy
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie nie dotyczy
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji nie dotyczy
Uwagi  

MAPY AKUSTYCZNE

Uprzejmie informujemy, że mapy akustyczne dla dróg wojewódzkich wykonane w 2011 r., dostępne są w siedzibie WZDW, ul. Wilczak 51.

Wykaz map wykonanych w roku 2011:

zestawienie map 2011