ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
  • Typ zamówienia: Do progów unijnych
  • Rejon: WZDW Poznań
  • Data ogłoszenia: 2020-02-10
  • Termin składania ofert: 2020-02-26 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

ogłoszenie nr 510917-N-2020

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ Jerka

IPU Jerka

materiały Jerka

Zbiorcze zestawienie ofert

Zestawienie Jerka

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ONO 432 Jerka

Informacja o zawartej umowie

ogłoszenie nr 510054264-N-2020

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?