ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
  • Typ zamówienia: Do progów unijnych
  • Rejon: WZDW Poznań
  • Data ogłoszenia: 2020-01-23
  • Termin składania ofert: 2020-02-07 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

oglo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ

IPU

SST .ZIP

3 -podłuzny

OPIS PB Wilczyna

rysun4 Wilczyna

Kosztorys OFERTOWY TER I

Kosztorys OFERTOWY TER I - edytowalny

WZORY PROTOKOLY 198.ZIP

Druki edytowalne

plan sytuacyjny

Zbiorcze zestawienie ofert

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o zawartej umowie

unieważnienie

ozu

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?