ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
  • Typ zamówienia: Do progów unijnych
  • Rejon: WZDW Poznań
  • Data ogłoszenia: 2020-01-15
  • Termin składania ofert: 2020-01-30 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ

Zał.do siwz edytowalne

IPU

Dokumentacja techniczna

WZORY PROTOKOLY.ZIP

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Modyfikacja SIWZ 28.01.2020

Zał. TER do odpowiedzi z 28.01.2020 pdf

Zał. TER do odpowiedzi z 28.01.2020-edytowalny

Zbiorcze zestawienie ofert

Zestawienie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ONO

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?