ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
  • Typ zamówienia: Do progów unijnych
  • Rejon: WZDW Poznań
  • Data ogłoszenia: 2020-01-09
  • Termin składania ofert: 2020-01-27 12:00:00

Opis zamówienia

materiały

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

ogloszenie o zamowieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ

druki edytowalne

IPU

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

modyfikacja SIWZ

Zbiorcze zestawienie ofert

zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o unieważnieniu postępowania

Informacja o unieważnieniu czynności z dnia 29.01.2020r. oraz o unieważnieniu postępowania

Informacja o zawartej umowie

ogloszenie o uniewaznieniu BZP

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?