ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
  • Typ zamówienia: Do progów unijnych
  • Rejon: RDW Nowy Tomyśl
  • Data ogłoszenia: 2019-10-01
  • Termin składania ofert: 2019-10-10 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

siwz

siwz nasadzeniav2 pop

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

odpowiedź na pytania 1 1

Zbiorcze zestawienie ofert

zzo

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

iowo

Informacja o zawartej umowie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Inne informacje

wzor umowy

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?