ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
  • Typ zamówienia: Do progów unijnych
  • Rejon: WZDW Poznań
  • Data ogłoszenia: 2019-09-27
  • Termin składania ofert: 2019-10-14 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

ogloszenie o zamowieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ 436

IPU

formularze edytowalne

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Modyfikacja Istotnych Postanowień Umowy

Zbiorcze zestawienie ofert

Zestawienie 436

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ONO 436

Informacja o zawartej umowie

ozu

Inne informacje

DW 436 PW 0+010-4+100

SST PDF 436

TER 436

TER 436 wersja pomocnicza

WZORY PROTOKOLY 194.ZIP

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?