ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
  • Typ zamówienia: Do progów unijnych
  • Rejon: RDW Ostrów Wlkp.
  • Data ogłoszenia: 2019-09-18
  • Termin składania ofert: 2019-10-03 09:45:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

ogłoszenie o zamówieniu - zmiana

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

TomI SIWZ UWAGA: Aktualny SIWZ poniżej

TomII Istotne dla stron postanowienia umowy.

TomIII TER Przedmiar SST UWAGA: Aktualny TER poniżej

TomIII Dok Tech.

TomIV załączniki do SIWZ

SIWZ 449 AKTUALNY

TomIII TER Przedmiar SST AKTUALNY

INFORMACJA - ZMIANA TER I SIWZ

Zbiorcze zestawienie ofert

zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

wynik informacja

Informacja o zawartej umowie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?