ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
  • Typ zamówienia: Do progów unijnych
  • Rejon: WZDW Poznań
  • Data ogłoszenia: 2019-09-10
  • Termin składania ofert: 2019-09-24 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ

IPU

Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Odpowiedzi na pytania

Załącznik do odpowiedzi

Zbiorcze zestawienie ofert

Zestawienie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ONO

Informacja o zawartej umowie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Inne informacje

Opis przedmiotu zamówienia

Zmiana terminu otwarcia ofert

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?