ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
  • Typ zamówienia: Do progów unijnych
  • Rejon: WZDW Poznań
  • Data ogłoszenia: 2019-09-05
  • Termin składania ofert: 2019-09-20 13:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Ogloszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ

IPU

Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej

Zbiorcze zestawienie ofert

Zestawienie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ONO

Informacja o zawartej umowie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Inne informacje

SST pdf

PB - Półwiosek Lubstowski

Przedmiar robót - kanalizacja deszczowa

Przedmiar robót - odtworzenie chodnika

TER - zbiorcze zestawienie kosztów

TER branża drogowa

TER branża sanitarna

TER 3

WZORY PROTOKOLY

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?