ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
  • Typ zamówienia: Do progów unijnych
  • Rejon: WZDW Poznań
  • Data ogłoszenia: 2019-09-02
  • Termin składania ofert: 2019-09-23 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ 178

IPU

Druki edytowalne

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

modyfikacja SIWZ 11.09.19

Modyfikacja SIWZ 20.09.19

Zbiorcze zestawienie ofert

Zestawienie 178

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ONO 178

Informacja o zawartej umowie

ogloszenie o udzieleniu zamowienia

Inne informacje

Załącznik nr 1 Wytyczne techniczne DW178 skrzyżowanie Dąbrówka Leśna

Załącznik nr 2 Tabela opracowań

Załącznik nr 3 Plan orientacyjny DW178 skrzyżowanie Dąbrowka Leśna

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?