ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
  • Typ zamówienia: Do progów unijnych
  • Rejon: RDW Koło
  • Data ogłoszenia: 2019-08-13
  • Termin składania ofert: 2019-08-27 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Ogłoszenie o Zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ (3)

Zbiorcze zestawienie ofert

Zbiorcze Zestawienie ofert Rzymsko BG

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Pismo nr RDW.KŁ.271-15 19

Inne informacje

Przedmiar robót 4

TER 27

TER aktywna 0

Dokumentacja etap II 1.7z

SST 3.7z

wzory protokołów 1.7z

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?