ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
  • Typ zamówienia: Do progów unijnych
  • Rejon: WZDW Poznań
  • Data ogłoszenia: 2019-07-26
  • Termin składania ofert: 2019-08-12 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

ogłoszenie 579014-N-2019

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ 190

IPU

materiały

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

odpowiedzi na pytania do SIWZ 07.08.19

Zbiorcze zestawienie ofert

Zestawienie 190

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ONO 190

Informacja o zawartej umowie

OZU 510188233-N-2019

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?