ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
  • Typ zamówienia: Do progów unijnych
  • Rejon: WZDW Poznań
  • Data ogłoszenia: 2019-07-19
  • Termin składania ofert: 2019-08-06 13:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

ogłoszenie o zamówieniu

zmiana ogłoszenia

zmiana ogłoszenia 2 DW310

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ

Istotne postanowienia umowy

TER zgłoszenie pliki pomoc UWAGA: poniżej zmiana TER

SST

Dokumentacja techniczna

WZORY PROTOKOLY

informacja

informacja 2

zmiana TER

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

odpowiedzi na pytania

załaczniki do odpowiedzi

odpowiedzi na pytania 2 DW310

Zbiorcze zestawienie ofert

zestawienie ofert DW310

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

informacja ONO DW310

Informacja o zawartej umowie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?