ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
  • Typ zamówienia: Do progów unijnych
  • Rejon: WZDW Poznań
  • Data ogłoszenia: 2019-07-08
  • Termin składania ofert: 2019-07-24 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ

Istotne postanowienia umowy

TER przedmiar SST

DOK TECH

WZORY PROTOKOLY 181.ZIP

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

odpowiedzi na pytania DW449

Zbiorcze zestawienie ofert

zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja ONO

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?