ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
  • Typ zamówienia: Do progów unijnych
  • Rejon: WZDW Poznań
  • Data ogłoszenia: 2019-07-01
  • Termin składania ofert: 2019-07-12 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

ogłoszenie nr 567361-N-2019

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ 187 koncepcja

IPU

materiały

Zbiorcze zestawienie ofert

Zestawienie 187 1

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ONO 187

Informacja o zawartej umowie

ONO 510167111-N-2019

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?