ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
  • Typ zamówienia: Do progów unijnych
  • Rejon: WZDW Poznań
  • Data ogłoszenia: 2019-06-17
  • Termin składania ofert: 2019-07-02 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

ogłoszenie nr 562031-N-2019

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ 184

IPU

materiały

Zbiorcze zestawienie ofert

Zestawienie 184

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ONO 184

Informacja o zawartej umowie

OZU 510152078-N-2019

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?