ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
  • Typ zamówienia: Do progów unijnych
  • Rejon: WZDW Poznań
  • Data ogłoszenia: 2019-06-10
  • Termin składania ofert: 2019-07-01 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

ogłoszenie

ogloszenie o zmianie ogloszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ 197

Istotne postanowienia umowy

formularze edytowalne

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

pismo

Zbiorcze zestawienie ofert

Zestawienie 197

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ONO

Informacja o zawartej umowie

OZU 510146894-N-2019

Inne informacje

Załącznik nr 1 Wytyczne techniczne DW197

Załącznik nr 2 Tabela opracowań

Załącznik nr 3 Mapa z wstępną lokalizacją

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?