ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
  • Typ zamówienia: Do progów unijnych
  • Rejon: WZDW Poznań
  • Data ogłoszenia: 2019-05-17
  • Termin składania ofert: 2019-06-04 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

ogłoszenie nr 548844-N-2019

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ 181

IPU

materiały 1

materiały 2

Zbiorcze zestawienie ofert

Zestawienie 181

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ONO 181

Informacja o zawartej umowie

OZU 510141161-N-2019

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?