ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
  • Typ zamówienia: Do progów unijnych
  • Rejon: WZDW Poznań
  • Data ogłoszenia: 2019-05-15
  • Termin składania ofert: 2019-05-31 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ 431

formularze edytowalne

IPU 25

Zbiorcze zestawienie ofert

Zestawienie 431

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ono

Informacja o zawartej umowie

OZU 51013700-N-2019

Inne informacje

TER Wronczyn - Modrze

TER Wronczyn - Modrze - wersja edytowalna

materiały przetargowe

WZORY PROTOKOŁÓW

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?