ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
  • Typ zamówienia: Do progów unijnych
  • Rejon: WZDW Poznań
  • Data ogłoszenia: 2019-04-26
  • Termin składania ofert: 2019-05-13 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

ogloszenie o zamowieniu

zmiana ogloszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ 467

Formularze edytowalne

Istotne postanowienia umowy

Zbiorcze zestawienie ofert

Zestawienie 467

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ONO

Informacja o zawartej umowie

ozu

Inne informacje

PROJEKT BUDOWLANY - INSTALACJE SANITARNE

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT OZNAKOWANIA NA CZAS ROBÓT

SST

Przedmiar etap II

TER - Lądek - Etap II

TER - Lądek - Etap II - wersja edytowalna

WZORY PROTOKOLOW

modyfikacja SIWZ

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?