ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
  • Typ zamówienia: Do progów unijnych
  • Rejon: WZDW Poznań
  • Data ogłoszenia: 2019-04-26
  • Termin składania ofert: 2019-05-15 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

ogłoszenie nr 541722-N-2019

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ 434

IPU

materiały

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

modyfikacja SIWZ

odp.na pytania do SIWZ

Zbiorcze zestawienie ofert

Zestawienie 434

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ONO 434

Informacja o zawartej umowie

OZU 510129095-N-2019

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?